Dnes je: 26.05.2024 | Svátek má: Filip |

Nová pravidla pro vjezd do regulované oblasti města

Novinka - Obrázek náhledový

Nová koncepce vjezdů do regulované oblasti přináší změny. Především se jedná o přísnější regulaci v pěší zóně a naopak uvolnění v ostatních oblastech historického jádra. Podle primátorky města Brna Markéty Vaňkové byly změny v regulaci vjezdů nutné.

„Vyvažujeme dva aspekty – na jedné straně je potřeba nastavit pravidla tak, aby byly bez problému zajištěny služby v daném území, aby se lidé dostali bez zbytečných komplikací k institucím sídlícím v samotném centru. Na straně druhé je třeba mít na zřeteli bezpečnost chodců a dalších účastníků provozu,“ uvedla primátorka.

Výsledkem je rozdělení historického jádra funkčně na  dva typy oblastí: na pěší zónu a ostatní oblasti. Pěší zóna zahrnuje kromě vlastní pěší zóny (oblast 1) ještě ulici Rašínovu (oblast 2) a Zelný trh (oblast 6). Regulace vjezdů do těchto lokalit bude přísná a bude v režimu 24/7. 
•   Pro zásobování bude vjezd povolen pouze v době od 6 do 10:30 hodin.
•    Celodenní povolení k vjezdu budou mít pouze rezidenti a abonenti z pěší zóny, majitelé parkovacích stání (např. ve vnitroblocích nebo v garážích) a vyhrazených parkovacích stání (VPS) v pěší zóně, městská policie a integrovaný záchranný systém, pečovatelské a sociální služby a osoby zdravotně a tělesně postižené.

•    Tzv. vjezdy pro činnost (tedy pro opraváře, stěhováky apod.) budou povoleny na základě doložení důvodu, potvrzení rezidenta nebo abonenta.
•    Taxislužba má povolen vjezd do pěší zóny během celého dne pouze s platnou a doložitelnou objednávkou klienta a s povolením OD MMB (tak jako dnes), parkování je povoleno pouze na vyhrazených stanovištích pro taxislužby v nočních hodinách.

•    Parkovací stání budou vyhrazena pouze pro rezidenty, abonenty a majitele VPS. Pro zásobování a další služby budou sloužit tzv. dropzóny, obrátková stání označená příslušnou dopravní značkou, na kterých bude možné parkovat za použití parkovacího kotouče 30 nebo 60 minut.

•    Dodržování pravidel bude kontrolovat automatický kamerový systém.

V režimu „ostatní oblasti“ bude fungovat Jezuitská (oblast 3) , Měnínská (oblast 4), Bašty (oblast 5),  a Veselá (oblast 7). Zde nebudou vjezdy usměrňovány vůbec, regulace se bude nadále vztahovat pouze na parkování, aby byli ochráněni rezidenti a abonenti. ris

Loader Image